Doelstelling Stichting Zomerklas

De Zomerklas biedt een Nederlandstalige ‘leer’-omgeving aan jongeren van 13-18 jaar die korter dan vijf jaar in Nederland wonen. Dat is hard nodig. Docenten in het regulier onderwijs ervaren dat na een vakantie van zes weken het taalniveau aanzienlijk is gezakt. Een groot aantal deelnemers is afkomstig uit risicogebieden zoals Syrie en Somalië, maar er zijn ook kinderen van arbeidsmigranten. De Zomerklas biedt aan alle jongeren een veilige en prettige leeromgeving.

Jongeren krijgen de kans in de zomervakantie hun taalniveau op peil te houden en zelfs te vergroten. De formule met zowel leervakken als culturele, creatieve en sportieve activiteiten stimuleert hen op diverse gebieden. Dankzij deze aanpak levert de stichting een bijdrage aan een betere deelname in het vervolgonderwijs en een verhoogde kans op de arbeidsmarkt.

© Copyright - Stichting Zomerklas 2022