Wie zijn wij?

Het bestuur van de stichting Zomerklas bestaat uit:

Titi van der Sijs (voorzitter)
Werken in het onderwijs is inspirerend. Jarenlang was ik docent Nederlands in het middelbaar onderwijs. Maar het werk binnen de ISK (internationale schakelklas) heeft me echt geleerd hoe fijn het is om bij te dragen aan de taalvaardigheid van jongeren. Hoe bijzonder het is om jonge nieuwe landgenoten te ondersteunen bij hun landing in deze maatschappij. Op de ISK is er sprake van voelbare verbinding omdat elke leerling hetzelfde doel heeft: de taal leren. Ondanks de vele culturele verschillen was het een hartverwarmende mengelmoes. Met de Stichting Zomerklas wil ik mijn bijdrage leveren aan een grotere kansengelijkheid voor deze groep jongeren.

Pauline van der Vaart (secretaris)
Sinds 2012 woon ik in ‘s-Hertogenbosch, daarvoor in het midden van het land. De eerste 15 jaar van mijn carrière werkte ik in de bankenwereld. Na mijn opleiding tot klassiek homeopaat heb ik 15 jaar in mijn eigen praktijk mensen in hun kracht gezet. Vanaf 2012 verzorgde ik natuureducatie voor basisschoolleerlingen en een specifieke leergang voor hoogbegaafden in het PO. Sinds 2019 ondersteun ik jongeren bij de ISK bij het zich eigen maken van de Nederlandse taal. Hier kom ik in aanraking met wilskrachtige, gemotiveerde leerlingen die graag willen slagen in de Nederlandse samenleving. Door mijn hele loopbaan heen heb ik diverse bestuurlijke activiteiten ontplooid, bij goede doelen zowel als bij maatschappelijk relevante organisaties.

Monique Spee (algemeen lid)
Het begon met een kleutergroep in Schijndel met 25 kleuters met 12 verschillende nationaliteiten. Toen is mijn verbondenheid met deze groep ontstaan; de wereld komt naar je toe, daar hoef je zelf helemaal niks voor te doen. Het enige wat je nodig hebt is nieuwsgierigheid naar ieder kind en die nieuwsgierigheid heeft mij nooit meer verlaten. Sinds vijf jaar werk ik via het samenwerkingsverband De Meierij als trajectbegeleider aan de uitstroom naar het reguliere onderwijs van ISK-leerlingen. Hier merk ik hoe belangrijk het is dat deze jongeren goed worden gezien en begeleid in hun tocht door het Nederlands onderwijssysteem. Vandaar dat de Stichting Zomerklas ertoe doet; ik wil hier graag een steentje aan bijdragen.

Team Zomerklas
Het team van de Zomerklas bestaat uit vrijwilligers en docenten met een NT2-achtergrond.

© Copyright - Stichting Zomerklas 2022