Titi van der Sijs, voorzitter stichting Zomerklas:
“Iedereen met een warm hart voor de Zomerklas ontzettend bedankt voor de medewerking en steun!”

Uit het  Zomerklas Jaarverslag 2022 (aanklikken voor het volledige jaarverslag)

De twee blokken aan het begin en einde van de Zomervakantie hadden hetzelfde programma; ieder programmablok telde acht lesdagen van 09.30 – 15.00 uur. In het eerste blok is er tussen de groepen geen onderscheid in niveau gemaakt. In het tweede blok bleek dat wel nodig en is de indeling van de groepen gemaakt op basis van taalontwikkeling. 

Pogotaal
In de ochtenden stond vooral het speels omgaan met taal centraal (pogotaal), de opgedane kennis kwam vervolgens terug in de vervolgactiviteiten en -lessen. Voorbeeld: eerst de namen van gereedschap ontdekken en opschrijven, daarna een activiteit in het Digitaal Atelier met gebruik van het gereedschap. Op dezelfde manier werd het bezoek aan de Sneakertentoonstelling in het Design Museum voorbereid door ‘schoenvocabulaire’ te ontdekken. De jongeren beleefden er veel plezier aan om de opgedane stof te reproduceren. 

Kring Vrienden
Kring Vrienden heeft de Zomerklas dit jaar gesponsord met een boottocht door/onder de historische binnenstad van Den Bosch. ‘Hoe belangrijk is water, waar is het voor nodig?’ Dit waren de vragen die samen met ‘waterwoorden’ ter sprake kwamen tijdens de voorbereiding op deze vaartocht. 

Poëzie
‘Welke woorden kun je gebruiken als je het over een kunstwerk hebt’ – was het thema voorafgaand aan een bezoek aan museum De Pont. De betrokken museumdocenten waren verrast door de interesse van
de jongeren en hun reacties, ondanks de taalhandicap. Datzelfde geldt ook voor de poëzie-workshop van 4XM.

Beweging
Om de ochtenden voor de deelnemers die nog niet zoveel taal tot hun beschikking hadden, aantrekkelijker te maken, is er voor deze groep veel ‘beweging’ ingebouwd. Dat was bevorderlijk voor de concentratie én voor de sfeer.

© Copyright - Stichting Zomerklas 2022